Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İktisat Bölümü, Doçent Dr.

Oda 122

Telefon: 312 216 11 22

E-posta: merter.mert@hbv.edu.tr

Adres: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Beşevler, Ankara.

Doktora


Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

Yüksek Lisans


Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

Lisans


Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

Lise, Ortaokul, İlkokul


TED Ankara Koleji

 

Yayınlar

 

 

Kitap                                Kalkınma ve Büyüme İktisadı

 

 

Kitap                               İktisadi Tasarım, Devlet ve Kalkınma

 

Kitap Bölümü        Sources of Economic Growth in MENA Countries: Technological Progress,

                                 Physical or Human Capital Accumulations? Palgrave, Macmillan.  

Makaleler

(Articles)

SSCI

Economic Growth Under Solow Neutrality

Economic Research

Makaleler

(Articles)

SSCI

Journal of Applied Economics

Makaleler 

(Articles)

ESCI

International Journal of Engineering Business Management

Makaleler

(Articles)

ESCI

International Journal of Engineering Business Management

Makaleler (Articles)

ESCI, Econlit, TRDİZİN

 Türkiye’de Büyümenin Talep Yönlü Kaynakları 

Maliye Dergisi

Makaleler 

(Articles)

Econlit

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi 

Makaleler 

(Articles)

Econlit

Ekonomik Yaklaşım

Makaleler (Articles)

Econlit

(Econlit

page )

International Journal of Economics and Research

 

Makaleler (Articles)

Econlit

 

(Econlit

 

page)

 

International Journal of Economics and Research

Makaleler (Articles)

DOAJ

 

(DOAJ page)

International Journal of Sciences: Basic and Applied Research

 

Makaleler (Articles)

DOAJ

(DOAJ page)

Eurasian Journal of Economics and Finance

 

Makaleler (Articles)

Econlit

(Econlit

page )

International Journal of Economics and Research

 

Makaleler (Articles)

Econlit

 

(Econlit

 

page)

 

International Journal of Economics and Research

Makaleler (Articles)

Econlit

(Econlit page)

 

International Journal of Research in Commerce, Economics & Management

 

Makaleler (Articles)

DOAJ

(DOAJ page)

Eurasian Journal of Economics and Finance

 

Makaleler (Articles)

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

 

Makaleler (Articles)

Econlit

 

(Econlit

 

page)

 

International Journal of Economics and Research

Makaleler (Articles)

TRDİZİN

 

Ekonomik Yaklaşım

 

Bildiriler

(Proceedings)

18. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 07-08 Mayıs 2009, Ankara, Bildiriler Kitabı, 15-27.

 

Bildiriler

(Proceedings)

Karayolu 1. Ulusal Kongresi, 01-03 Nisan 2008, Ankara, Sunum Kitabı, 113-123.

Bildiriler

(Proceedings)

8. Ulaştırma Kongresi, 30 Eylül-01-02 Ekim 2009, İstanbul, Bildiriler Kitabı, 357-370.