Doç. Dr. Merter MERT
Dr. Merter Mert

Dr. Merter Mertiletişim/contact to: merter.mert@hbv.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF, (Gazi Üniversitesi, İİBF-önceki), İktisat Bölümü, Oda 122, Besevler, Ankara.

Ankara Hacı Bayram Veli University, FEAS, (Gazi University, FEAS-formerly), Department of Economics, Room 122, Besevler, Ankara. 

Tel. : 903122161122.

http://iibf.ahbv.edu.tr/

Doktora: Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

Lisans: Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

Lise,
Ortaokul, İlkokul : TED Ankara Koleji.