Yayınlar/Publications

Kitap ve Kitap Bölümleri / Book and Book Chapters

"Sources of Economic Growth in the Middle East and North Africa", (2016) in Ben Ali, M. S. (eds), Economic Development in the Middle East and North Africa, Challenges and Prospects, Palgrave Macmillan, New York. (ISBN: 9781137486462) (Şenay Acıkgöz, Mohamed Sami Ben Ali, Merter Mert)

"İktisadi Tasarım, Devlet ve Kalkınma", (2016), Soncağ Yayınevi, Ankara.

"Talep-Kısıtlı Büyüme ve Türkiye", (2017), Nobel Yayın, Ankara.

"Kalkınma ve Büyüme İktisadı", (2019), İkinci Basım, Nobel Yayın, Ankara. 


Social Sciences Citation Index

"Sources of Growth Revisited: The Importance of the Nature of Technological Progress", (2014), Journal of Applied Economics, Vol. 17, No. 1, 31-62. (Şenay Acikgöz, Merter Mert)

"Transportation-Communication Capital and Economic Growth: A VECM Analysis for Turkey", (2012), European Planning Studies, Vol. 20, No. 2, 341-363. (A. Eruygur, M. Kaynak, Merter Mert)

"The Endogeneity of the Natural Rate of Growth: An Application to Turkey", (2010), Panoeconomicus, Vol. 57, No. 4, 447-469. (Şenay Acikgöz, Merter Mert)Emerging Sources Citation Index

"What Does a Firm Maximize? A Simple Explanation with regard to Economic Growth", (2018), International Journal of Engineering Business Management, forthcoming.

"Measuring Economic Growth Using Production Possibility Frontier under Harrod-Neutrality", (2018), International Journal of Engineering Business Management, Vol. 10, 1-11.

"A Short Note on the Fallacy of Identification of Technological Progress in Models of Economic Growth", (2015), SAGE Open, April- June, 1-5. (Şenay Acikgöz, Merter Mert)


Scopus

"A note on the relationship among the shape of production possibility frontier, 'returns to scale' and 'returns to factors' under Cobb-Douglas production function", (2016), Studies in Microeconomics, Vol. 4, No. 2, 173-184.


TÜBİTAK SBVT


"Alfred Marshall, John Maynard Keynes ve 'İktisat ile Etik' İlişkisi", (2010), Ekonomik Yaklaşım, Vol. 21, No. 74, 87-138.

"Türkiye'de ve Dünyada Orta Gelir Tuzağının Talep Yönlü Boyutuna İlişkin Bir Tartışma", (2014), Maliye Dergisi, Sayı: 167, 93-115.

"Harrod-Nötr Teknolojik Gelişme Varsayımı Altında Türkiye'de Büyümenin Kaynakları", (2015), Ege Akademik Bakış, Vol. 15, No. 4, 495-508. (Şenay Acikgöz, Merter Mert)

"Kuruluş Yıllarında Şeker Sanayi ve Devletin Amac Fonksiyonu", (2018), TESAM Akademi, Vol. 5, No. 2, 183-247.


Econlit

"Hybrid Macroeconomic and Microeconomic Goals", (2016), International Journal of Economics and Research, Vol. 7, No. 6, 67-74.


"Measuring Economic Growth and Its Relation with Production Possibility Frontier and Returns to Scale", (2016), International Journal of Economics and Research, Vol. 7, No. 6, 75-86. "Errata: Measuring Economic Growth and Its Relation with Production Possibility Frontier and Returns to Scale", (2017), International Journal of Economics and Research, Vol. 8, No. 2, 16.

"A Brief Reminder on Steady-State", (2016),
International Journal of Economics and Research, Vol. 7, No. 4, 18-21.

"An Expository Note on the Alternative Goals of the State or Principal", (2016), International Journal of Economics and Research, Vol. 7, No. 4, 22-37.

"Solow's Original Model versus Textbook Model", (2016), International Journal of Economics and Research, Vol. 7, No. 2, 8-15.

"On the Neoclassical and Kaldorian Perspectives", (2016), International Journal of Research in Commerce, Economics & Management, Vol. 6, No. 3, 94-98.DOAJ

"Sources of Economic Growth from Demand-Side", (2017), Eurasian Journal of Social Sciences, Vol. 5, No. 2, 1-11.

"Public Transportation Investments and Economic Growth in Turkey", (2017), Eurasian Journal of Economics and Finance, Vol. 5, No. 2, 17-35.

"On Returns to Scale Assumption in Endogenous Growth", (2016), International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, Vol. 25, No. 3, 368-379.


Tartışma Metni / Discussion Paper

"The Endogeneity of the Natural Rate of Growth: An Alternative Approach", (2015), Economics Discussion Papers, No 2015-2, Kiel Institute for the World Economy. (Şenay Acikgöz, Merter Mert)


Diger Makaleler / Other Articles

"Türkiye'de Büyüme ve Sermayenin Reel Kullanıcı Maliyetinin Düşmesi Gerekliliği" ("Growth in Turkey and Necessity of Reducing the Real User Cost of the Capital") (2017), Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, Vol. 4, No. 3, 10-34. 

"Ekonomik Büyümede Yakalama ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar", (2016), Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 37, 425-438.

"Kamu Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Bir Bakış: Türkiye, 1969-2003", (2010), Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 25, No. 1, 25-39. (Bilge Köksel Tan, Zeynel Abidin Özdemir, Merter Mert)


Bildiriler / Proceedings

"The New Development as an Economic Design Problem" ("Bir İktisadi Tasarım Sorunu Olarak Yeni Kalkınma") (2017), International Congress of Management Economy and Policy, Istanbul, 17-18 November, Abstract Book (ISBN: 9786052012284).

"Türkiye'de İktisadi Büyümenin Talep-Yönlü Kaynakları" (2017), V. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, Muğla, 20-22 Ekim, Bildiriler Kitabı (ISBN: 9786054397631), 97-109.

"A Method in order to Calculate Demand-Side Sources of Economic Growth" ("İktisadi Büyümenin Talep-Yönlü Kaynaklarının Hesaplanması Yöntemi") (2017), International Congress of Management Economy and Policy, Istanbul, 17-18 November, Abstract Book (ISBN: 9786052012284).

"Technological Progress, Labour Productivity and Economic Growth: Disentangling the Negative and Positive Effects" (2017), 28th International Academic Conference, International Institute of Social and Economic Sciences, Tel Aviv, 8-10 March, Proceedings Book (ISBN: 978-80-87927-31-1), 92-101.

"A Simple Proposal on the Calculation of Elasticity of Technology with respect to Real Exchange Rate" (2017), 11th International Conference on Social Sciences, European Center for Science, Education and Research, Helsinki, 20-21 January, Proceedings Book, 645-648.

"Kaldor's Technical Progress Function" (2012), EBES 2012 Conference, Istanbul, 24-26 May. (Şenay Acikgöz, Merter Mert) 

"Küreselleşme İktisadi Büyümeyi Etkiliyor mu? Türkiye Örneği", (2011), 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 701-716. (Şenay Acikgöz, Merter Mert)

"Ulaştırma Eğitimi ve Çalışmalarının Sinoptik Bir Öyküsü ve Türkiye" (2009), 8. Ulaştırma Kongresi, 30.09-02.10., Bildiriler Kitabı (ISBN: 978-9944-89-773-0). (M. Kaynak, Merter Mert)

"Türkiye'de Ulaştırma Hizmetleri Endeksi" (2009), 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 07-08 Mayıs, Bildiriler Kitabı (13066951). (M. Kaynak, Merter Mert)

"Türkiye'de Ulaşılabilirlik, Hareketlilik ve Karayolları" (2008), 1. Karayolu Ulusal Kongresi, 01-03 Nisan, Bildiriler Kitabı. (M. Kaynak, Merter Mert)