Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İktisat Bölümü, Doçent Dr.

Oda 122

Telefon: 312 216 11 22

E-posta: merter.mert@hbv.edu.tr

Adres: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Beşevler, Ankara.

Doktora


Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

Yüksek Lisans


Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

Lisans


Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

Lise, Ortaokul, İlkokul


TED Ankara Koleji

 

Yayınlar

 

 

Kitap  (Book)              Kalkınma ve Büyüme İktisadı, Nobel Yayınları.

 

Kitap  (Book)            İktisadi Tasarım, Devlet ve Kalkınma, Sonçağ Yayınları.

 

Kitap bölümü  (Book chapter)       

                                Sources of Economic Growth in MENA Countries: Technological Progress, Physical or Human Capital Accumulations? Palgrave, Macmillan.  

 

Kitap bölümü   (Book chapter)               

                                Yeni Keynesyen ve Post Keynesyen Makroiktisat Modelleri, Bölüm adı: Talep Kısıtlı Büyüme ve Türkiye Örneği, Editör: Alpaslan Akçoraoğlu, Gazi Kitabevi, 2014.

 

Kitap bölümü   (Book chapter)  Makaleler, Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar, Bölüm adı: TÜRKİYE’DE SEKTÖREL KATKILARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1924-2006.-1Editör: Hasan Çebi Bal, A Kitabevi, 2021, 187-224.

 

Kitap bölümü   (Book chapter)   İKTİSATTA VE İŞLETMEDE SEÇME KONULAR II, Bölüm adı: Mundell Fleming Modelinde Gelir, Faiz ve Kur Üzerindeki Etkilerin İncelenmesi. Editör: Salih ÖZTÜRK, İKSAD, 2022, 255-296.

 

Kitap bölümü   (Book chapter)  Dünya ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar, Bölüm adı: Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Sayımı. Editör: HASAN ÇEBİ BAL, FETULLAH AKIN, Ekin Yayınevi, 2022, 376-395.

 

Kitap bölümü   (Book chapter)  AKSAK REKABET PİYASALARI: Teori ve Uygulama, Bölüm adı: İktisadi Büyüme, Tam Rekabet ve Aksak Rekabet. Editör: NARİN MÜSLÜME, ÇERMİKLİ HAKAN, Gazi Kitabevi , 2022, 251-284.

Makaleler

(Articles)

SSCI

Economic Research

Makaleler

(Articles)

SSCI

Journal of Applied Economics

Makaleler 

(Articles)

ESCI

International Journal of Engineering Business Management

Makaleler

(Articles)

ESCI

International Journal of Engineering Business Management

Makaleler (Articles)

ESCI, Econlit, TRDİZİN

Maliye Dergisi

Makaleler 

(Articles)

Econlit

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi 

Makaleler 

(Articles)

Econlit

Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi

Makaleler 

(Articles)

İnsan Hareketliliği Uluslararası Dergisi

Makaleler 

(Articles)

Econlit

Ekonomik Yaklaşım

Makaleler 

(Articles)

DOAJ

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi

Makaleler 

(Articles)

Econlit

Ekonomik Yaklaşım

Makaleler 

(Articles)

DOAJ

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi

Makaleler (Articles)

Econlit

(Econlit

page )

International Journal of Economics and Research

 

Makaleler (Articles)

Econlit

 

(Econlit

 

page)

 

International Journal of Economics and Research

Makaleler (Articles)

DOAJ

 

(DOAJ page)

International Journal of Sciences: Basic and Applied Research

 

Makaleler (Articles)

DOAJ

(DOAJ page)

Eurasian Journal of Economics and Finance

 

Makaleler (Articles)

Econlit

(Econlit

page )

International Journal of Economics and Research

 

Makaleler (Articles)

Econlit

 

(Econlit

 

page)

 

International Journal of Economics and Research

Makaleler (Articles)

Econlit

(Econlit page)

 

International Journal of Research in Commerce, Economics & Management

 

Makaleler (Articles)

DOAJ

(DOAJ page)

Eurasian Journal of Economics and Finance

 

Makaleler (Articles)

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

 

Makaleler (Articles)

Econlit

 

(Econlit

 

page)

 

International Journal of Economics and Research

Makaleler (Articles)

TRDİZİN

 

Ekonomik Yaklaşım

 

Bildiriler

(Proceedings)

18. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 07-08 Mayıs 2009, Ankara, Bildiriler Kitabı, 15-27.

 

Bildiriler

(Proceedings)

Karayolu 1. Ulusal Kongresi, 01-03 Nisan 2008, Ankara, Sunum Kitabı, 113-123.

Bildiriler

(Proceedings)

8. Ulaştırma Kongresi, 30 Eylül-01-02 Ekim 2009, İstanbul, Bildiriler Kitabı, 357-370.

 

Bildiriler

(Proceedings)

2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 8 Kasım 2020, Ankara, Bildiriler Kitabı,  120-133.

 

Bildiriler

(Proceedings)

12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 26-29 Mayıs 2011, Denizli, Bildiriler Kitabı, 701-716.

 

Bildiriler

(Proceedings)

TECHNOLOGICAL PROGRESS, LABOUR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC
GROWTH: DISENTANGLING THE NEGATIVE AND POSITIVE EFFECTS

International Institute of
Social and Economic Sciences (IISES), 08-.10 March 2017, Tel Aviv, 92-101.

Bildiriler

(Proceedings)

11th International Conference on Social Sciences, 20-21 January 2017, Helsinki, 645-648.

 

Bildiriler

(Proceedings)

Kaldor’s Technical Progress Function for the Selected
OECD Countries 

Eurasia Business and Economic Society (EBES) 2012 Conference.

 

Bildiriler

(Proceedings)

V. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, Muğla, 20-22 Ekim 2017, Bildiriler Kitabı, 97-109.

 

Bildiriler

(Proceedings)

 Bir İktisadi Tasarım Sorunu Olarak Yeni Kalkınma 

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, 17-18 November 2017, Özet Kitabı.

Bildiriler

(Proceedings)

 

İktisadi Büyümenin Talep-Yönlü Kaynaklarının Hesaplanması Yöntemi

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, 17-18 November 2017, Özet Kitabı.

 

 

Bildiriler

(Proceedings)

THE RATE OF GROWTH IN TURKEY UNDER ALTERNATIVE NEUTRAL TECHNOLOGICAL PROGRESS

9th International Congress on Social Sciences – Humanities and Education, İstanbul, 22-23 February, 2021, Proceedings Book, 364-371.

Bildiriler

(Proceedings)

9th International Congress on Social Sciences – Humanities and Education, İstanbul, 22-23 February, 2021, Proceedings Book, 372-378.

 

Bildiriler

(Proceedings)

 

GÖÇÜN İKTİSADİ KALKINMA VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ARZ YANLI ETKİSİ, DÜNYA GÖÇ RAPORU VE TÜRKİYE (SUPPLY-SIDE EFFECT OF MIGRATION ON ECONOMIC GROWTH AND
DEVELOPMENT, WORLD MIGRATION REPORT AND TURKEY)

 

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALIZATION & INTERNATIONAL RELATIONS -VI , Ankara, August 1-2, 2021, Proceedings Book, 252-261.

 

Bildiriler

(Proceedings)

 

DENGELİ BÜYÜMENİN MURPHY-SHLEIFER-VISHNY MODELİ KULLANILARAK MEKANİZMA TASARIMI İLE AÇIKLANMASI (EXPLANATION OF BALANCED GROWTH WITH MECHANISM DESIGN USING MURPHY-SHLEIFER-VISHNY MODEL)

 

4. INTERNATIONAL
EUROPEAN CONFERENCE
ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH,  August 8-9, 2021, Warsaw, Poland, Proceedings Book, 457-467.

 

Bildiriler

(Proceedings)

 

KOLONYAL GEÇMİŞ, AZGELİŞMİŞLİK ve İKTİSADİ TASARIM (COLONIAL PAST, UNDERDEVELOPMENT AND ECONOMIC DESIGN)

 

4. INTERNATIONAL
EUROPEAN CONFERENCE
ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH,  August 8-9, 2021, Warsaw, Poland, Proceedings Book, 468-484.

 

 

Bildiriler

(Proceedings)

KSENOPHON’UN ANLATIMINA GÖRE TEMEL
İKTİSADİ SORUN NEDİR?

10th International Congress on Social Sciences – Humanities and Education, İstanbul, 16-17 September, 2021, Proceedings Book, 226-231.

Bildiriler

(Proceedings)

 

WERNER STARK’IN İKTİSADİ DÜŞÜNCE
TARİHİNDEKİ YÖNTEM SORUNUNA DAİR
DÜŞÜNCELERİNE İLİŞKİN BİR NOT

 

10th International Congress on Social Sciences – Humanities and Education, İstanbul, 16-17 September, 2021, Proceedings Book, 381-386.

 

Bildiriler

(Proceedings)

12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, 19-20 Mart, 2022, Bildiri Kitabı, 31-40.

 

Bildiriler

(Proceedings)

 

TÜRKİYE’DE 2000’Lİ YILLARDA TASARRUF-YATIRIM AÇIĞI

 

12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, 19-20 Mart, 2022, Bildiri Kitabı, 24-30.

 

Bildiriler

(Proceedings)

2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM “GLOBAL MIGRATION PHENOMENON» With Its Security, Economic, Social, Political and Cultural Dimensions , 2022, Ankara, 23-24 March, 2022, Proceedings Book, 136-141.

 

Bildiriler

(Proceedings)

2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM “GLOBAL MIGRATION PHENOMENON» With Its Security, Economic, Social, Political and Cultural Dimensions , 2022, Ankara, 23-24 March, 2022, Proceedings Book, 130-135.

 

Bildiriler

(Proceedings)

4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ  2022, Ankara, 21-22 February, 2022, Proceedings Book, 84-91.

 

Bildiriler

(Proceedings)

4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ  2022, Ankara, 21-22 February, 2022, Proceedings Book, 77-83.